ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/191442.
View online Resources