ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : หัวพันธุ์มันฝรั่ง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : หัวพันธุ์มันฝรั่ง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600288.
View online Resources