ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 22/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 22/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/144895.
View online Resources