ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมมหาชนอาหรับลิเบีย (นายบุญทัน ไพรัชวินิจฉัย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมมหาชนอาหรับลิเบีย (นายบุญทัน ไพรัชวินิจฉัย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/246589.
View online Resources