ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสงเปลือย

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสงเปลือย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600962.
View online Resources