ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด "นิรันดร์เรซิเดนซ์ 3 อาคาร เอ็กซ์, วาย, แซด"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด "นิรันดร์เรซิเดนซ์ 3 อาคาร เอ็กซ์, วาย, แซด". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/112304.
View online Resources