ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 20/2550 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานลูกจ้างคอนเซพท์แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 20/2550 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานลูกจ้างคอนเซพท์แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/259104.
View online Resources