พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2505

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1962). พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2505. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28086.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล