ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร [จำนวน 2 คน 1. นายรัตนะ สวามีชัย 2. นางสาวชวนชม กิจพันธ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร [จำนวน 2 คน 1. นายรัตนะ สวามีชัย 2. นางสาวชวนชม กิจพันธ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579115.
View online Resources