ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางประเภท ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่งบริเวณพื้นที่รอบเกาะเสร็จ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2565

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางประเภท ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่งบริเวณพื้นที่รอบเกาะเสร็จ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595352.
View online Resources