ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 5/2541 เรื่อง การจดทะเบียน "สหภาพแรงงานเซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 5/2541 เรื่อง การจดทะเบียน "สหภาพแรงงานเซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266838.
View online Resources