ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2561 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2561 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/528111.
View online Resources