ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการค้า ข้าว พุทธศักราช 2489 จังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2515 เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภททำการ สีข้าวยุ้งฉางร้านขายส่งและร้านขายปลีก ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1972). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการค้า ข้าว พุทธศักราช 2489 จังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2515 เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภททำการ สีข้าวยุ้งฉางร้านขายส่งและร้านขายปลีก ขออนุญาตประกอบการค้าข้าว. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/246335.
View online Resources