ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (แต่งตั้งให้ พลตำรวจโท ขุมพล อัตถศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมตำรวจ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (แต่งตั้งให้ พลตำรวจโท ขุมพล อัตถศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมตำรวจ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/89893.
View online Resources