คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 276/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 50/2562 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายไพโรจน์ ธนะนพรัตน์ ผู้ถูกกล่าวหา]

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 276/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 50/2562 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายไพโรจน์ ธนะนพรัตน์ ผู้ถูกกล่าวหา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549118.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล