ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/253041.
View online Resources