แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564)

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/573766.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล