คำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ของศาลฎีกา เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ [คดีหมายเลขดำที่ อม. อธ. 2/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อม. อธ. 2/2561 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ที่ 1 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ที่ 2 พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ที่ 3 พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว ที่ 4 จำเลย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). คำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ของศาลฎีกา เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ [คดีหมายเลขดำที่ อม. อธ. 2/2560 คดีหมายเลขแดงที่ อม. อธ. 2/2561 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ที่ 1 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ที่ 2 พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ที่ 3 พลตำรวจโท สุชาติ เหมือนแก้ว ที่ 4 จำเลย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/540725.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล