คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 201/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง [นางรัชนี พลซื่อ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 201/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง [นางรัชนี พลซื่อ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/603316.
View online Resources