พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว) ตำบลบางตาเณร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบางตาเณร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดมเหยงค์ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี และที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว) ตำบลบางตาเณร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว) ตำบลบางตาเณร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบางตาเณร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของวัดมเหยงค์ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี และที่ธรณีสงฆ์ วัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว) ตำบลบางตาเณร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34409.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล