กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 108 ร. เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย รย. ถ.10036 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (เขาดิน) หนองเม็ด (สี่แยกเขาดิน - สี่แยกพัฒนา) อำเภอแกลง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร [ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 108 ร. เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย รย. ถ.10036 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (เขาดิน) หนองเม็ด (สี่แยกเขาดิน - สี่แยกพัฒนา) อำเภอแกลง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร [ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/574226.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล