ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/257874.
View online Resources