ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1489 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 763 นครศรีธรรมราช-สุไหงโก-ลก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1489 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 763 นครศรีธรรมราช-สุไหงโก-ลก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/97202.
View online Resources