พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อม ซอย 20 มิถุนา กับถนนประชาอุทิศ พ.ศ. 2524

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1981). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อม ซอย 20 มิถุนา กับถนนประชาอุทิศ พ.ศ. 2524. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30072.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล