ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 4/2541 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมชาวสวนยางจังหวัดเลย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 4/2541 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมชาวสวนยางจังหวัดเลย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/254604.
View online Resources