ข้อบังคับ ของคณะกรรมการบินพลเรือน ฉบับที่ 22 คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการช่างอากาศ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). ข้อบังคับ ของคณะกรรมการบินพลเรือน ฉบับที่ 22 คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการช่างอากาศ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93353.
View online Resources