ศาลอาญาส่งคำร้องของจำเลย (นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ ส.ศิวรักษ์) เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจว่า บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 มาตรา 30 และ มาตรา 53ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 35 มาตรา 44 และ มาตรา 46

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). ศาลอาญาส่งคำร้องของจำเลย (นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ ส.ศิวรักษ์) เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจว่า บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 มาตรา 30 และ มาตรา 53ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 35 มาตรา 44 และ มาตรา 46. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/38701.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล