พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต กิ่งอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง กับอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1975). พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต กิ่งอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง กับอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29174.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล