พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 (อ.วานรนิวาส)-บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2094(บ้านเซือม) พ.ศ.2525

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1982). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 (อ.วานรนิวาส)-บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2094(บ้านเซือม) พ.ศ.2525. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30284.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล