ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 107/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากพระยาสุเรนทร์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 107/2553 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมพัฒนาอาชีพค้าสลากพระยาสุเรนทร์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/160263.
View online Resources