ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกการตั้งผู้ชำระบัญชี (ศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ล. 2049/2521 บริษัท สหภาพการตลาด จำกัด (จำเลยที่ 1) นายมนัส เปรื่องชีว (จำเลยที่ 2))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกการตั้งผู้ชำระบัญชี (ศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ล. 2049/2521 บริษัท สหภาพการตลาด จำกัด (จำเลยที่ 1) นายมนัส เปรื่องชีว (จำเลยที่ 2)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/88726.
View online Resources