ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/509579.
View online Resources