ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้า เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งหอการค้า (ฉบับที่ 1/2548) พ.ศ. 2548 [หอการค้าไทย - ปากีสถาน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้า เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งหอการค้า (ฉบับที่ 1/2548) พ.ศ. 2548 [หอการค้าไทย - ปากีสถาน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/182705.
View online Resources