พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเสม็ดขาว ในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1952). พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเสม็ดขาว ในท้องที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27239.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล