บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 28/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 28/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/515380.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล