ประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 216 (4) หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 216 (4) หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/38755.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล