ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/96558.
View online Resources