ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/128537.
View online Resources