คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 90/2565 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 90/2565 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/598011.
View online Resources