พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศักราช 2480

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1937). พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศักราช 2480. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28814.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล