ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ สถานที่จัดเก็บและภาชนะบรรจุกากน้ำตาลที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรจากประเทศนอกเขตการค้าเสรีอาเซียน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ สถานที่จัดเก็บและภาชนะบรรจุกากน้ำตาลที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรจากประเทศนอกเขตการค้าเสรีอาเซียน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/130963.
View online Resources