กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 123/ร. เรื่อง การขยายช่องทางการจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ของทางหลวงหมายเลข 221 ทางหลวงหมายเลข 2111 และทางหลวงหมายเลข 2085 [ของ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 123/ร. เรื่อง การขยายช่องทางการจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ของทางหลวงหมายเลข 221 ทางหลวงหมายเลข 2111 และทางหลวงหมายเลข 2085 [ของ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563115.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล