ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/230752.
View online Resources