ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน (งวดที่ 1) [อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำ อำเภอปง กิ่งอำเภอภูซาง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน (งวดที่ 1) [อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำ อำเภอปง กิ่งอำเภอภูซาง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/191224.
View online Resources