ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดพิจิตร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ไขข้อบังคับของ "มูลนิธิไพฑูรย์ แก้วทอง"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดพิจิตร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ไขข้อบังคับของ "มูลนิธิไพฑูรย์ แก้วทอง". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/193759.
View online Resources