ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก [นายปรีดี ดาวฉาย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก [นายปรีดี ดาวฉาย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567869.
View online Resources