พระราชกฤษฎีกามอบสิทธิกิจการบางส่วนตลอดทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย ให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ จำทำ พุทธศักราช 2479

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1937). พระราชกฤษฎีกามอบสิทธิกิจการบางส่วนตลอดทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย ให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ จำทำ พุทธศักราช 2479. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27892.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล