ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 24/2550 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานอินทราเพื่อชีวิต]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 24/2550 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานอินทราเพื่อชีวิต]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/250128.
View online Resources