ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดสมุทรปราการ สายที่ 1199 ถนนบางนา - ตราด (กม. 23) - วัดเสาธงกลางและช่วงถนนบางนา - ตราด (กม. 23) - วัดศีรษะจระเข้ใหญ่)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดสมุทรปราการ สายที่ 1199 ถนนบางนา - ตราด (กม. 23) - วัดเสาธงกลางและช่วงถนนบางนา - ตราด (กม. 23) - วัดศีรษะจระเข้ใหญ่). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/95575.
View online Resources