ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นเทศบาลเมืองท่าผา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นเทศบาลเมืองท่าผา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/436631.
View online Resources